Leder du efter vores nye Cloudservers med Linux og Windows?

Forretningsbetingelser

Her finder du en kopi af de aktuelle forretningsbetingelser for vores Outsourcing kunder.

Seneste opdatering: 20. marts 2020

Forretningsbetingelser

1. Generelle vilkår

1.1 Generelt

ServicePoint.dk (”domænet”) drives af ServicePoint A/S, Åbogade 15, 8200 Aarhus N, cvr-nr. 26 61 64 09. (herefter ”ServicePoint”, Vi, Os, Vores” ).

Det er en forudsætning for anvendelse af domænet, at kunden er registreret i det centrale virksomhedsregister.

Domænet giver adgang til en lang række services og tjenesteydelser, herunder køb af software, opdateringer, tjenesteydelser, hosting og support (samlet “Tjenester”). Tjenesterne, herunder eventuelle opdateringer, forbedringer, nye funktioner og/eller tilføjelsen af eventuelle nye webegenskaber, er underlagt disse vilkår for brug af Domænet.

1.2 Oprettelse af konto

Ved at oprette en konto på Domænet accepterer du som kunde at være bundet af den nyeste version af disse vilkår og betingelser, vores fortrolighedspolitik og alle andre gældende vilkår og betingelser, politikker eller ansvarsfraskrivelser vedrørende din brug af Domænet og Tjenesterne som kan tilgås fra, leveres via eller bestilles på Domænet (”Vilkårene”). Hvis du accepterer disse betingelser på vegne af en juridisk enhed, erklærer du, at have bemyndigelse til at kunne acceptere Vilkårene på vegne den juridiske enhed. Senere brugere som oprettes af kunden er også omfattet af Vilkårene.

1.3 Ændring af vilkår

ServicePoint kan ændre Vilkårene til enhver tid og uden forudgående varsel. Eventuelle reviderede udgaver er bindende efter, at de er gjort tilgængelige på Domænet. Kundens fortsatte brug af Domænet og vores Tjenester efter sådanne ændringer er blevet stillet til rådighed, udgør kundens accept heraf.

1.4 Fuldstændig aftale

Vilkårene udgør den fuldstændige aftale mellem kunden og ServicePoint og træder i stedet for alle tidligere aftaler, uanset om disse er skriftlige eller mundtlige.

2. Immaterielle rettigheder

2.1 Tilhørsforhold

Alle immaterielle rettigheder til Tjenesterne tilhører alene ServicePoint, Vores underleverandører eller tredjemand.

2.2 Særlige forbehold

Med forbehold for endelige og effektiv betaling af alle vederlag, omkostninger og udgifter, erhverver kunden en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset og uoverdragelig (herunder ved sublicensering), licens til at anvende Tjenesterne i sin virksomhed, idet enhver brug af Tjenesterne sker under respekt af tredjemands rettigheder- jf. pkt. 2.4.

2.3 Udnyttelse af knowhow mv.

ServicePoint er berettiget til at udnytte enhver generel viden, herunder informationsteknologi, ideer, koncepter, knowhow eller teknikker, som ServicePoint opnår i forbindelse med levering af Tjenesterne til kunden.

2.4 3. Parts software

Kunden er forpligtet til at overholde licensbetingelserne for software, som er udviklet af 3. part og som distribueres af ServicePoint. ServicePoint påtager sig ikke noget ansvar for fejl og mangler ved software leveret af 3. part. Indsigelser vedr. software leveret af 3. part kan ikke gøres gældende overfor ServicePoint.

Ved bestilling af software accepterer kunden at være omfattet af de til enhver tid gældende licensbetingelser for det købte software. Kunden er selv forpligtiget til at gøre sig bekendt med licensvilkårene forinden et køb gennemføres.

3. Levering

3.1 Software

Ved licensering af software anses levering for sket når softwaren er installeret på kundens IT miljø eller på anden vis er gjort tilgængelig for Kunden.

3.2 Øvrige Tjenester

Ved levering af øvrige Tjenester fastlægger ServicePoint et leveringstidspunkt, som meddeles Kunden i en skriftlig ordrebekræftelse Hvis ServicePoint ikke kan udføre bestillingen til det angivne tidspunkt, får Kunden besked herom og ServicePoint angiver et nyt tidspunkt for levering. Kunden har ikke krav på erstatning i anledning af en eventuel forsinkelse.

4. Priser

4.1 Prispolitik

De til enhver tid gældende priser for Tjenesterne fremgår på Domænet (indsæt link).

Alle priser er ekskl. moms, andre skatter og afgifter samt forsendelses- og håndteringsudgifter.

ServicePoint kan med et forudgående varsel på 6 måneder ændre priser for allerede bestilte Tjenester.

ServicePoint kan dog uden varsel regulere priserne såfremt reguleringen kan tilskrives dokumentarbare prisændringer ved ServicePoints underleverandører, herunder prisændringer på ydelser og licensomkostninger.

4.2 Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er fakturadato plus 14 kalenderdage. Ved forsinket betaling pålægges renter med 1,75 % pr. måned. ServicePoint er herudover berettiget til at suspendere og tilbageholde Tjenesterne eller dele heraf i tilfælde af forsinket eller manglende betaling.

4.3 Abonnementer

ServicePoint fakturerer abonnementer forud for den aftalte periode (normalt 12 måneder ad gangen). Abonnementet fornyes automatisk for en ny identisk periode, med mindre ServicePoint har modtaget en gyldig opsigelse fra Kunden før udløbet af den igangværende abonnementsperiode.

Alle abonnementer faktureres kvartalsvist forud, hvis ikke andet er aftalt jf. særlig skriftlig aftale.

Abonnementerne fornyes automatisk med samme vilkår 6 måneder før periodens udløb.

4.4 Online abonnementskøb og løbende abonnementer

Du køber ydelsen af ServicePoint A/S (CVR Nr.: 26616409) Tlf.: 70 26 77 10, Åbogade 15, 8200 Aarhus N. I prisen er der indeholdt betalingsgebyr til kortudsteder for private dankort og kreditkort. For Corporate og firmaudstedte kreditkort betaltes kortgebyr af kunden.

Accept af abonnementsbetingelser

Ved din tilmelding accepterer du, at ServicePoint A/S må trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med det valgte produkt. Når du køber et abonnement fornyer vi det automatisk indtil du opsiger dette i dit Kundecenter på ServicePoint.dk. Et abonnement kan tegnes af offentlige institutioner, virksomheder samt privatpersoner, der er fyldt 18 år.

Opsigelse af medlemskab og bindingsperiode

Efter udløb af en eventuel bindingsperiode, kan aftaler af Kunden til enhver tid opsiges med 6 måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode, med mindre andet er angivet for det specifikke abonnement der tegnes. Hvis du opsiger og lukker et produkt før udløb, vil der ikke ske en tilbagebetaling af evt. forudbetalt abonnement, men dit abonnement vil forsætte indtil udløbsdatoen, hvorefter det bliver lukket. Du kan opsige dit abonnement online fra dit Kundecenter på ServicePoint.dk under punktet Abonnement. Du modtager ved opsigelse en kvittering pr. e-mail. Du kan også opsige dit abonnement ved at kontakte kundeservice på telefon 70 26 77 10, ved at oprette en ny sag til vores kundeservice eller pr. brev til ServicePoint A/S – Åbogade 15 – 8200 Aarhus N. Se også pkt. 6. for mere information om vores betingelser.

Procedure for abonnementshævning

Løbende abonnementer bliver fornyet når det udløber. Du kan altid se dato for næste fornyelse i dit kundecenter.

Fortrydelsesret

Til dit abonnementskøb er knyttet den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage. Ønsker du at udnytte fortrydelsesretten, skal du kontakte kundeservice for at informere om, at du har fortrudt dit køb. Da du har indgået en aftale om et abonnement, er der kun fortrydelsesret ved aftalens indgåelse og ikke i forbindelse med den løbende betaling. Ved fortrydelse af køb tilbagebetales det fulde beløb fot dit abonnement til det kreditkort der blev benyttet ved bestillingen, medmindre der er aftalt andet med kundeservice. Bemærk at køb af domæner eller special-tilpassede ydelser og services ikke er omfattet af fortrydelsesretten. Du vil modtage en kreditnota pr. e-mail.

Fortrydelse af webhoteller

På vores webhoteller udvides fortrydelsretten fra ovenstående 14 dage til 30 dage. Webhotellet krediteres til fulde. Bemærk at domæner købt sammen med webhoteller ikke kan fortrydses, se mere om herunder i punktet “Fortrydelse af domæner”.

Fortrydelse af Cloud-servers

Jeg er indforstået med, at der på Cloud-servers bestilt online via vores kundecenter ikke er underlagt vores fortrydelsesret. Dette skyldes at serverne deployes special-tilpasset dine ønsker samt der aktiveres personaliserede softwarelicenser, IP-adresser mv. som indkøbes hjem fra leverandør, pr. din bestilling.

Fortrydelse af domæner

Når først vi har registreret et domænenavn, kan domæne-bestillingen desværre ikke fortrydes.

Vi påbegynder ikke registreringen af dine domænenavne, før vi har modtaget din betaling. Efter din domæneordre betales udsender vores system automatisk en bestilling af dit domæne til vores domænepartner, der så til gengæld registrerer domænet hos den ansvarlige domænemyndighed.

Et domænenavn er ikke en vare i almindelig forstand, men en ‘unik’ serviceydelse. Det betyder at hvert domæne er unikt, og kun kan have én ejer, når domænet først er registreret.

Kvittering

Straks efter købet modtager du en kvittering på hjemmesiden samt pr. e-mail. Der sendes ydermere en momsfaktura pr. e-mail. Alle faktura fremsendes som PDF-fil pr. e-mail. Ønsker du at modtage faktura pr. brevpost bedes du kontakte kundeservice for at få aktiveret denne funktion. Ved fornyelse af løbende abonnement modtager du ligeledes en fornyelseskvittering samt momsfaktura pr. email. Du kan altid finde en kopi af dine bestillinger, fornyelser og faktura i dit kundecenter på ServicePoint.dk.

Procedure for fornyelse ved fejl i betaling

Bliver dit kort lukket, fordi du har fået et nyt eller af anden årsag, vil din betaling ikke kunne gennemføres og dine produkter vil blive deaktiveret, indtil betalingen kan gennemføres. Vi sender både en SMS-besked (hvis du har accepteret SMS beskeder fra ServicePoint.dk i dit kundecenter) og e-mail notifikationer omkring evt. fejl i betalingen. Du kan opsætte et nyt betalingkort i dit Kundecenter på ServicePoint.dk eller ved at følge instruktionerne i den tilsendte e-mail. Hvis vi ikke indenfor 30 dage har mulighed for at gennemføre betalingen, fremsender vi en rykkerskrivelse pr. brev som kan betale via netbank. Se pkt. 4. for mere omkring dette.

5. Overdragelse af aftalen

Kunden kan ikke uden ServicePoints forudgående samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtigelser efter Vilkårene. ServicePoint kan overdrage sine rettigheder og forpligtigelser, helt eller delvist, til et selskab i samme koncern som ServicePoint.

6. Opsigelse

6.1 Skriftlig opsigelse

Alle opsigelser af Tjenesterne skal ske via mail til ServicePoint, med angivelse af hvilke Tjenester der opsiges. Efter udløb af en eventuel bindingsperiode, kan aftaler af Kunden til enhver tid opsiges med 6 måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode.

6.2 Sletning af data

ServicePoint er, fra opsigelsesperiodens udløb, berettiget til at slette alle data, der relaterer sig til de omfattede Tjenester. Kunden er selv ansvarlig for at initiere en eventuel flytning af data.

6.3 Lukning af tjenester

Ønsker ServicePoint at afvikle eller ændre væsentligt på specifikke Tjenester, kan ServicePoint opsige sådanne Tjenester med et forudgående varsel på 6 måneder.

7. Reference

ServicePoint er berettiget til i referencesammenhæng, på Domænet og relevante markedsføringsmaterialer at bruge Kundens navn og logo. Udfærdigelse af en egentlig referencehistorie kræver Kundens medvirken og godkendelse i det enkelte tilfælde.

8. Support

8.1 Intern support

ServicePoint yder daglig (mandag til fredag) kundesupport i tidsrummet 8:00 og 16:00 via telefon 70 26 77 10, live-chat eller ved at oprette en ny sag via servicepoint.dk/nysag/

ServicePoint yder udelukkende support på egen infrastruktur og Tjenester, som ServicePoint stiller til rådighed. ServicePoint yder således ikke support på software installeret af kunden selv og software- eller anden data udviklet eller uploadet af kunden eller til kunden af anden tredjepart. Der kan forekomme særlige betingelser for support for hver specifik ydelse. Disse særlige betingelser vil fremgå af betingelserne for den pågældende Tjeneste.

8.2 Support af ekstern software

Såfremt ServicePoint alligevel assisterer en kunde med support på software undtaget fra support påtager ServicePoint sig intet ansvar for følgerne af sådan support.

8.3 fakturering af supportarbejde

ServicePoint forbeholder sig ret til at fakturere kunden til gældende timetakst for supporthenvendelser som kan tilskrives fejl ved kunden eller ved tjenester som ikke er leveret af ServicePoint.

9.Kundens medvirken

9.1 Adgangskoder

Kunden er forpligtiget til at behandle dennes login og adgangskoder som værende strengt fortrolige.

Kunden er ansvarlig for ethvert (mis)brug af dennes konto og for bestillinger foretaget via kundens bruger(e).

9.2 Informationer

Kunden er forpligtiget til bistå loyalt ved implementering af Tjenesterne, herunder ved at (i) give ServicePoint de informationer som denne måtte anmode om (ii) deltage aktivt ved arbejdet med at implementere Tjenesterne.

9.3 Udstyr, systemer og forbindelse

Det forudsættes, at kunden som minimum har det nødvendige IT udstyr til at afvikle Tjenesterne. Det forventes, at kunden har den nødvendige båndbredde på internetforbindelse.

Kundens adgang til Tjenesterne kan påvirkes af forhold ved kunden, herunder svigtende internetadgang som følge af driftsproblemer ved ISP, netværksproblemer, strømsvigt. ServicePoint bærer ikke ansvaret for driftsforstyrrelser som kan tilskrives kundens eller dennes øvrige leverandørers forhold.

9.4 Brug af server- og linjekapacitet

Alle leverancer af Tjenester er baseret på en forudsætning af, at der ikke indgår ekstreme eller urimelige belastninger. Såfremt der opstår ekstreme eller urimelige belastninger vil ServicePoint i dialog med kunden løse problematikken, idet ServicePoint kan forlange, at forbruget reduceres.

9.5 Ejendomsret

Udstyr eller software, der er lejet hos eller stillet til rådighed af ServicePoint, tilhører ServicePoints.

9.6 Kundens data

Kunden ejer og kan frit disponere over egne data i Tjenesterne. Eksport af Kundens data skal ske inden aftalens ophør. Dette er også gældende ved opsigelse af enkelte brugere på Tjenesten. Data kan til enhver tid rekvireres udleveret af kunden mod betaling af timeforbrug med den gældende timetakst.

9.7 Kundens ansvar

Det er kundens ansvar at overholde alle givne retningslinjer både hvad angår skriftlige samt mundtlige vejledninger. Kunden er ansvarlig for, at oplysninger og data, til brug for etablering og ændringer i aftalen, er korrekte og fyldestgørende. ServicePoint er ikke ansvarlige for mangler eller uhensigtsmæssigheder, som kan henføres til utilstrækkelige eller forkerte oplysninger fra kunden

9.8 Kundens misligholdelse

Såfremt ServicePoint konstaterer overtrædelser af kundens forpligtigelser efter Vilkårene, som anført ovenfor, eller strafbare forhold (dette uanset hvilket lands love, der ligger til grund for lovbruddet) betragtes dette som væsentlig misligholdelse. ServicePoint kan med øjeblikkelig virkning ophæve aftalen og således lukke for kundens adgang til Tjenesterne.

10. Ansvar og ansvarsfraskrivelse

10.1 Ansvar

ServicePoint er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af ServicePoint med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag.

10.2 Ansvarsbegrænsning

Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige den årlige betaling for den Tjeneste, som har givet anledning til, at kravet rejses. Såfremt kundeforholdet har varet under et år kan ansvaret ikke overstige den faktiske betaling for Tjenesten, som har givet anledning til at kravet rejses.

10.3 Indirekte tab mv.

ServicePoint er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab , tab relateret til uvedkommendes adgang til data og systemer, tab som følge af, at aftaler med 3. part falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder eller forvanskes eller lignende, medmindre det godtgøres, at ServicePoint har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

11. Oppetider

11.1 Tilgængelighed

ServicePoint tilstræber en døgndriftsoppetid (7 dage pr. uge i 52 uger pr. år) på 100 %, men garanterer minimum månedlig oppetid på 99,5 % (regnet pr. påbegyndt kalendermåned) – eksklusiv driftsnedbrud der på forhånd er varslet eller skyldes vedligeholdelser og installering af softwareopdateringer eller kan tilskrives tredjemands forhold, herunder ved uvarslede opdateringer mv. ved ServicePoints leverandører.

Oppetid defineres som den tid, hvor ServicePoints infrastruktur er tilgængelig for kunden. Infrastrukturen anses også som tilgængelig hvor der er fejl på hardware, applikationer eller faciliteter på kundens lokation, uagtet om disse måtte være leveret af ServicePoint.

11.2 Driftsnedbrud

Ved driftsnedbrud forstås, at Tjenesterne er utilgængeligt via internettet pga. fejl ved ServicePoints datacenter, herunder netværksudstyr, servere, m.v., til og med ”snitfladen” ved ServicePoints internetudbyder (ISP).

11.3 Kompensation

Såfremt et driftsnedbrud medfører utilgængelighed (nedbrud) i mere end 0,5 % af tiden regnet pr. påbegyndt kalendermåned begyndende fra det tidspunkt, hvor driftsnedbruddet er registreret ved ServicePoint refunderes 10 % af kundens betaling for de berørte Tjenester for pågældende kalendermåned, hvor driftsnedbruddet har været aktuelt.

11.4 Oppetid som opsigelsesgrund

Hvis tilgængeligheden i 3 på hinanden følgende kalendermåneder har været under 99,5 %, er kunden berettiget til at opsige aftalen med dags varsel til udløb 14 dage senere, jf. dog 12.1.

11.5 Udvidet service level agreement

For kunder der har tilkøbt udvidet service level agreement (SLA) har denne forrang for nærværende pkt. 11.

12. Force Majeure

ServicePoints forpligtelser i henhold til aftalen suspenderes i tilfælde af force majeure, fra force majeuren indtræder og til forhindringer ophører og ServicePoint igen kan opfylde sine forpligtigelser.

Ved force majeure skal forstås forhold, der ligger uden for ServicePoints kontrol og som ikke kan overvindes uden ekstraordinære høje omkostninger for ServicePoint herunder strejke, manglende leverancer fra underleverandører, driftsproblemer forårsaget af kunden eller dennes leverandører, brand, hærværk, arbejdskonflikter, krig, oprør, terror, uroligheder, ændret lovgivning, forsinket eller forhindret tilførsel af rå- eller hjælpestoffer, mangel på elektricitet, ekstreme vejrforhold.

Kunden er berettiget til at annullere den force majeure ramte aftale, såfremt dennes adgang til Tjenesterne er forhindret i mere end 30 kalenderdage.

13. Fortrolighed

ServicePoints personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne aftale. For kundens personale, konsulenter, og andre, der bistår kunden pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til forhold om ServicePoint og dennes andre kunder.

14. Persondata

Såfremt ServicePoint i henhold til Persondataloven bliver databehandler for kunden sker dette på følgende vilkår:

ServicePoint handler alene efter instruks fra den dataansvarlige(kunden). ServicePoint iagttager de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger omfattet af aftalen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. På anmodning fra kunden forsyner ServicePoint, mod timehonorar, kunden med tilstrækkelige oplysninger til at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

15. Tvister, lovvalg og værneting

Denne aftale er underlagt dansk ret undtaget lovvalgsregler. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal afgøres i byretten ved ServicePoints hjemting.

16. Fortolkning

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem denne aftale og øvrige Vilkår skal nærværende aftale danne grundlag for fortolkningen og således have forrang, jf. dog pkt. 11.5.